Úvodná stránka

Vitajte na vašej webovej stránke!

Vitajte na vašej webovej stránke!

O stránke

Kto sme

Občianske združenie STOPY (ďalej OZ STOPY) vzniklo v roku 2005. OZ STOPY je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a nekonfesionálne združenie, ktorého úlohami sú služba a pomoc mladým ľudom pre harmonický rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobnosti. Pri svojej práci vychádza z kresťanských ideálov a nadväzuje na domáce i zahraničné kultúrne a historické tradície. OZ STOPY chce uplatňovať v praktickom živote jednotlivcov, spoločnosti i národov kresťanské idey ako nepostrádateľný zdroj duchovnej a mravnej sily.

Poslanie OZ STOPY spočíva predovšetkým v starostlivosti o všestranný telesný, duševný a duchovný rozvoj mladých ľudí, najmä prostredníctvom

  • vzdelávacích programov o vede, kultúre, umení, literatúre, ekológii, sociálnych vedách a pod;
  • nenásilnej neortodoxnej náboženskej výchovy.
  • telesnej výchovy, športu a pestovania princípov fair play;
  • výchovy k demokracii, tolerantnosti, občianskej zodpovednosti, šírenia ideálov ľudskosti;
  • humanitárnej a charitatívnej pomoci skupinám i jednotlivcom v núdzi,
  • doma i v zahraničí;
  • intenzívnych medzinárodných stykov so zdôraznenými prvkami vzájomného spoznávania, spriatelenia a všestrannej spolupráce mládeže a mladých ľudí rôznych kontinentov.

OZ STOPY organizuje každoročne letné a zimné tábory pre deti a mládež, ktoré sú zamerané na duchovný, duševný i fyzický rozvoj osobnosti, súčasťou každého tábora sú výtvarné a dramatické workshopy. Taktiež pracuje pravidelne s deťmi a mládežou počas celého školského roka. OZ STOPY zastrešilo vznik hudobnej skupiny noXcuse , ktorá má veľmi úspešnú pôsobnosť medzi mladými ľuďmi, má za sebou niekoľko výchovných koncertov na stredných školách a festivaloch. Členovia tejto skupiny pracujú ako dobrovoľníci v OZ STOPY a pokračujú v predávaní zručností, výchove nových hudobníkov a v usmerňovaní mladých ľudí v hudbe a umení, tiež vedú stretnutia pre tínejdžerov zmerané na aktuálne potreby a problémy tejto vekovej kategórie. OZ Stopy zastrešuje aj činnosť Linky dôvery.

Blog

Linka dôvery

„Som tu pre Teba“ 

Niekedy je život naozaj veľmi ťažký. Okrem pekných chvíľ prináša i situácie, kedy nevieme ako ďalej. Možno sa v tvojom živote udiali zložité a zlé veci. Myslíš si, že takýto život nemá zmysel. Pýtaš sa, prečo sa to stalo práve tebe. Možno udalosti nabrali taký spád, že prišlo do tvojho života zúfalstvo a beznádej. Nerozumieš tomu všetkému a si na dne. Potrebuješ pomoc, hľadáš radu alebo iba prosto hľadáľ niekoho, kto ťa vypočuje. Nevládzeš. Ak je to tak, si tu správne. Si na stránke, ktorá ti môže priniesť pomoc.

Zavolaj… napíš… nezostávaj sám zo svojím trápením. Riešenie existuje. A možno je bližšie, ako si myslíš… Niekto tu je pre teba. Zavolaj alebo napíš…

0905-290-150, pomoc@zoznam.sk

Toto telefónne číslo ti je k dispozícii denne od 10:00 do 22:00. Číslo je aktívne v sieti Orange.


STANOVY

Linka dôvery je nezisková služba, poskytovaná dobrovoľníkmi. Ide hlavne o pomoc pri hľadaní riešení problémov a krízových situácií. Nezabezpečujeme financie ani neposkytujeme ubytovanie! V prípade, že nie je možné problém vyriešiť po telefóne, pokúsime sa Vám získať kontakt na osobné stretnutie v blízkosti vášho bydliska. Vedzte, že problémy sa nevyhýbajú nikomu z nás. Niekedy nám však pomôžu náš život prehodnotiť a vidieť veci novými očami.